KULLANIM KOŞULLARI

sorizle.com’un Kullanım Koşulları Bu terimler sorizle.com web sitesinin kullanımını düzenler. Siteyi ziyaret ederek veya Kullanım Koşullarını sorizle.com üyesi olarak kabul ederek kullanıcılar bu sözleşmeyle sınırlıdır. Bu sözleşmenin şartlarını kabul ediyorsanız, sorizle.com sitesini kullanacak ve verilen hizmetleri kullanacaksınız. Bu kullanım şartları siz ve sorizle.com arasında devam eden bir anlaşmadır. Tüm şartları dikkatlice okumalısınız. Koşullar, içeriğe katkıda bulunanlar da dahil olmak üzere hizmetin tüm kullanıcıları için geçerlidir. "İçerik", her türlü soru, metin, yazılım, senaryo, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, görsel-işitsel kombinasyon ve etkileşimli materyal anlamına gelir. Kullanıcı: sorizle.com hizmetinden yararlanmak isteyen tüm gerçek veya tüzel kişiler. Eğitmen: Öğrenciler tarafından gönderilen soruları cevaplayan kullanıcılar. Öğrenciler: Sorularını çözdürmek için sisteme gönderen kullanıcılar. Kredi: Öğrencilerin sorularını çözdürmek için kullandığı hizmet bedeli birimi kredidir. Öğrenciler paketler halinde aylık olarak satın alırlar. Eğitmenler ise öğrencilerin gönderdiği soruları çözerek kredi kazanırlar. Hesap: sorizle.com hizmetinde paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan kullanıcı hesabını, Sorizle.com Tarafları: sorizle.com adına çalışanları, müdürleri, görevlileri veya temsilcilerini ifade eder. Giriş Öğrencilerin kendi öğretmenlerine özel olarak gönderdiği sorular için verilen hizmetten harhangi bir ücret alınmayacaktır. Aşağıdaki ücretli ilgili hikimlerin tamamı öğrencinin sistem öğretmenlerine sorduğu sorular ile ilglidir. 1. sorizle.com Hizmetini kullanmak için işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. sorizle.com Hizmetine eriştiğinizde ve/veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, sorizle.com Hizmetine erişmemeniz ve sorizle.com Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir. 2. Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul ettiğinde sözleşme yürürlüğe girer ve sorizle.com Hizmetine erişime ve kullanmaya yetkili olduğunu, hizmetlere erişimde, hizmetlerin seçiminde ve kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcı ise, bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. 4. Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde sorizle.com Hizmetinden velisinin onayı ve vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder. 5. sorizle.com dijital bir Hizmettir. sorizle.com Hizmeti, sorizle.com hizmetine erişim sağlanmasından ve kullanılmasından ibarettir. 6. Öğrencilerin sorularını çözdürmek için kullandığı hizmet bedeli birimi kredidir. Öğrenciler kredileri paketler halinde aylık olarak satın alırlar. Eğitmenler ise öğrencilerin gönderdiği soruları çözerek kredi kazanırlar. Her bir eğitmen sisteme -5 kredi ile başlayarak, sisteme yeni katılan öğrencilere verilen ücretsiz 1 kredi için sorizle.com'a destek olurlar. 7. sorizle.com Hizmeti, test soruları çözümünü düzenlemek ve planlamak için Eğitmenler ile sorizle.com arasındaki anlaşma altında, Kullanıcılara mobil uygulamalar veya web siteleri aracılığıyla sunulur. 8. sorizle.com, Kullanıcıya, işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ile beraber sorizle.com Hizmetine erişim sağlamaktadır ve sorizle.com Hizmetine erişim bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlara uyulmasına bağlıdır. 9. sorizle.com, işbu Sözleşmeyi zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme (“Güncellenmiş Koşullar“) hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliklerin, yasal veya idari nedenlerle derhal yürürlüğe sokulması gerektiği haller dışında, sorizle.com, mümkün olduğunca, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden makul bir süre önce Kullanıcılara bildirimde bulunur. 10-Güncellenmiş Koşullar, sorizle.com Hizmetinde yayınlayarak Kullanıcılara bildirilebileceğini ve Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra sorizle.com Hizmetinin kullanılmasının (veya makul olarak belirtilen başka bir davranışta bulunulmasının) Güncellenmiş Koşulların kabul edildiği anlamına geleceğini Kullanıcı kabul eder. Bu yüzden, sorizle.com Hizmetini kullanmadan önce işbu Sözleşmeyi ve tüm Güncellenmiş Koşulları gözden geçirmek Kullanıcının sorunluluğunuzdadır. Güncellenmiş Koşullar, yayınlandığı tarihte veya Güncellenmiş Koşullar’da belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer ve o tarih itibariyle sorizle.com Hizmeti Güncellenmiş Koşulları da Kullanıcıların kullanımını için geçerli olur. Güncellenmiş Koşullarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar, işbu Sözleşmeye tabi olacaktır. Kullanım Şartları Değişikliği: sorizle.com, kullanıcıya bildirmeden sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sözleşmenin en güncel hali sorizle.com web sitesinin "Hakkında" sekmesi altındaki "Kullanım Koşulları" bağlantısından görülebilir. Sözleşmenin en güncel sürümü önceki tüm sözleşmeleri geçersiz kılar. sorizle.com web sitesini kullanmak, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Site İçeriği: Sitede görüntülenen tüm materyaller (Sorular, Metinler, Resimler, Resimler ve Videolar) bu sözleşmede "İçerik" olarak anılacaktır. Site ve içeriği yalnızca sorizle.com kullanıcılarının kullanımına yöneliktir ve yalnızca bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılabilir. Tüm hizmetler, alan adları, yazılım kodları, arayüzler, içerik, ürün incelemeleri, videolar, algoritmalar, çizimler, modeller, tasarımlar ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarının (kullanıcılar tarafından sağlanan içerik ve uygulamalar dahil) ve sunulan hizmetlerin diğer tüm hakları sorizle.com'a aittir. Kullanıcılar "içerikte" veya tamamen değişiklik yaparak kâr elde edip çoğaltamazlar. Site bireysel kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve ticari amaçlarla kullanılamaz. Kuruluşlar, şirketler ve / veya işletmeler sitelerini veya hizmetlerini hiçbir amaç için kullanamazlar. İçerik kopyalanamaz ve başka bir ürün veya hizmet için kullanılamaz. Bu sitenin kullanımı bu Anlaşmanın şart ve koşullarına tabidir. Ücret sorizle.com sitesindeki soru gönderme ve çözme işlemleri için hizmet bedeli krediler alış verişi ile gerçekleşir. Öğrenciler soru gönderirken kredi harcar, eğitmenler ise soru çözdükçe kredi kazanır. Öğrenciler kredileri paketler halinde satın alarak edinirler. Tüm krediler satın alındığı tarihten itibaren 30 gün için geçerlidir. Kullanılmayan krediler 30 gün sonunda geçerliliğini yitirir. Eğitmenlere ise kazandıkların kredinin değeri 100₺ olduğunda ödeme yapılır. Bankalar tarafından para transferinden doğan hizmet bedeli eğitmene aittir. Eğitmen aboneliğini sonlandırmak isterse hesabında biriken ücret eğitmene gönderilir ancak eğitmenin hesabı tekrar açılmayacak şekilde silinir. sorizle.com Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan tüm veri ücretlerinden Kullanıcı sorumludur. sorizle.com Hizmetlerinin Kullanıcı dışındaki kimseler tarafından kullanılması yasak olup, bunların her ne şekilde ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. sorizle.com, yegâne takdir yetkisi altında sorizle.com Hizmetinin veya sorizle.com tarafından sunulan diğer hizmetlerin herhangi veya tüm yönleri için masrafları tesis etme, kaldırma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. sorizle.com paket ve/veya abonelik fiyatlarında herhangi bir zaman diliminde değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerden geçmiş paket ve/veya abonelik alımları olumlu veya olumsuz etkilenmez. Ek olarak, belirli coğrafi alanlarda ve derslerde uygulanan masrafların, sorizle.com Hizmetinin yüksek talep dönemlerinde önemli ölçüde artabileceği taraflarca kabul edilmiş ve mutabık kalınmıştır. sorizle.com, Kullanıcının bilgisi dâhilinde olsa dahi Hesabı altında oluşan Kullanıcının sorumlu olacağı masraflar veya bunlarla ilgili miktarlar, uygulanabilecek masraflar hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmek için makul çabayı gösterir. sorizle.com zaman zaman aynı veya benzer sorizle.com Hizmetleri için, promosyon teklifleri ve indirimlerle farklı masraflarla sonuçlanabilecek fırsatları belirli Kullanıcılara sağlar ve Kullanıcıya sunulduğu sürece, hizmetlerin kullanımı ya da Kullanıcıya uygulanan masrafların üzerinde hiç bir etkisi olmadan bu tip promosyon teklifleri ve indirimleri Kullanıcı kabul etmiş olur. Kullanıcı, promosyonların (i) hedef kitle ve amaç için ve yasal bir şekilde kullanılması gerektiğini; (ii) açıkça sorizle.com tarafından izin verilmediği sürece, çoğaltılamayacağını, satılamayacağını veya herhangi bir şekilde aktarılamayacağını veya genel kamuya açık olmayacağını; (iii) sorizle.com yükümlülük altına girmeden herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sorizle.com tarafından devre dışı bırakılmış olabileceğini; (iv) sorizle.com’in belli Promosyon Kodu için tesis ettiği belirli şartlara uygun olarak kullanılabileceğini (v) nakit için geçerli olmadığını ve (vi) kullanımdan önce sona erebileceğini kabul eder. sorizle.com, Kullanıcının veya diğer bir Kullanıcının Promosyon kullanımında, promosyon kullanımı veya amortismanında yanlışlık, hile, yasadışı durum tespit eder veya promosyon koşullarının ve bu koşulların ihlaline inanır veya karar verirse kredileri ya da diğer özellikleri veya faydaları kısıtlama veya indirim yapma hakkını saklı tutar. Dönemsel olarak sorizle.com Hizmetine yeni üye olmuş kullanıcılara ücretsiz soru hakkı tanınabilir. sorizle.com’in, tanınan bu hakkı mevcut Kullanıcılara da yansıtma yükümlülüğü yoktur. Hizmetleri kullanmak için gerekli veri ağ erişimini elde etmek Kullanıcının sorumluluğu altındadır. Mobil ağ verileri ve mesajlaşma oranları ve ücretleri sorizle.com Hizmetlerine kablosuz özellikli cihazların kullanımı veya erişimi ile uygulanabilir. sorizle.com Hizmetlerine ve ilaveten güncellemelere erişim ve kullanım için uyumlu donanım veya cihazların edinilmesi ve güncellenmesi Kullanıcının sorumluğu altındadır. sorizle.com, sorizle.com Hizmetlerinin veya bunun herhangi bir kısmının, herhangi bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. Ek olarak sorizle.com Hizmetleri internet veya elektronik haberleşmelerin kullanımından doğabilecek arızalara ve gecikmelere tabi olabilir. sorizle.com söz konusu nedenlerle yaşanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. sorizle.com’in kontrolü dışında, internet sağlayıcısı veya diğer teknik sebeplerle sorizle.com Hizmeti’ne erişiminde aksaklıklar olması halinde, sorizle.com en kısa sürede söz konusu aksaklıkları çözmeyi hedeflemektedir, ancak bu sebeplerle sorizle.com Hizmetlerine erişimin aksaması nedeniyle sorizle.com’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını Kullanıcı kabul eder. Kullanıcı İçeriği: Kullanıcı tarafından sorizle.com Hizmetine gönderilen içeriklerden tamamen Kullanıcı sorumludur Kullanıcı içeriği, bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve kendisiyle ilgili olan içeriği ifade eder. Kullanıcılara, kullanıcı içeriğini sorizle.com'a ücretsiz ve paylaşımlı bir şekilde, kalıcı ve kalıcı olarak, dünya çapında, ücretsiz ve devredilebilir kullanıcı hakları (ilgili fikri mülkiyet hakları dahil) dahil olmak üzere, bağışlayacakları bildirilir. Kullanıcılar, haklarını hakaret, aşağılayıcı, müstehcen, pornografik, kötü niyetli, saldırgan veya üçüncü taraf hak ve yasa ihlallerinde kullanmayacaklarını kabul ve beyan eder. Aşağıdaki kurallardan herhangi birini kaldırma hakkınız yoktur: (1) Bu grupların hiçbirine üye değilsiniz. Sitedeki herhangi bir kullanıcı içeriği. Aşağıda, sitede bulunmaması gereken bazı yasa dışı veya yasak olan şeylerin listesi bulunmaktadır. sorizle.com, bu şartları ihlal edenleri soruşturma ve ihlal etme, üyeliğini kaldırma ve bu tür istem dışı iletişimi hizmetten kaldırma hakkını saklı tutar. Ek olarak, sorizle.com hizmetleri ve servislerinin amaçlananın üzerinde olduğu tespit edilirse, sorizle.com servislerinin derhal sonlandırma hakkına sahip olması gerekir. Yargı ve idari makamlardan gelen talepler doğrultusunda, sorizle.com yasal olmayan içerik ve kod sahibi bilgilerini paylaşmakla yükümlüdür. Yasaklanan noktalar şunlardır: Bir başkasının tacizini reddetmek veya savunmak; Bir kullanıcının yanlış veya yanıltıcı bulduğu tehdit edici, müstehcen, küçük düşürücü, aşağılayıcı veya rahatsız edici davranışlarda bulunmak veya herhangi bir bilgi veya yasa dışı faaliyet yapmak veya bunlarla ilgili hareket etmek; Korsan bilgisayar programları kullanmak veya bunlara bağlantılar sağlamak veya üretilen kopya korumalı aygıtları atlatmak için bilgi sağlamak gibi yasadışı veya başka herhangi bir işi kullanın. Kısıtlanmış veya parola korumalı sayfalar yayınlayın veya içermeyen veya başka bir sayfadan erişilebilen gizli sayfalar veya görüntüler kullanın. Kişinin özel hayatını ihlal etme veya bilgisayar virüsleri sağlama veya oluşturma gibi yasa dışı faaliyetler hakkında bilgilendirici içerik kullanın; Parola veya kişisel kimlik bilgilerini diğer kullanıcılardan ticari veya yasa dışı amaçlarla elde etmek; Irkçılık, bağnazlık, herhangi bir bireye veya gruba nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik. Bunların tümü yasaklanmış olsa da, bir kişinin bu tür şeylere maruz kalması pek olası değildir ve Kullanıcının, herhangi bir tarafın zararları nedeniyle haklarını kullanmaktan kaçınması zorunluluğu vardır. Kullanıcı, soru dışı bir içerik göndermesi durumunda ortada bir soru olmadığı için çözüm dönülmeyecek olacağını, Eğitmenin zamanını almasından ötürü hizmet karşılığı ücretin Hesabından düşüleceğini kabul eder. Kullanıcı, bir İçerik veya bilgi paylaştığında, sorizle.com’e ve soruyu çözecek Eğitmenlere uygulamanın ilerideki diğer hizmetlerinde kullanımı için erişim ve kullanım izni vermiş olur. sorizle.com Hizmetinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenebilir ve sorizle.com Hizmetinde reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Kullanıcı, sorizle.com’in bu tür reklam ve tanıtımları sorizle.com Hizmetine veya İçeriklere, İçeriklerin yanına veya İçeriklerle birlikte yerleştirebileceğini işbu belgede kabul eder. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı bildirimsiz değiştirilebilir. Kullanıcı, sorizle.com Hizmetinde paylaşılan İçeriklerden sorizle.com’in sorumlu olmadığını kabul eder. sorizle.com’in herhangi bir İçeriği önceden tarama, izleme, düzenleme veya kaldırmaya dair herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriklerin işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, söz konusu İçeriklerin yasal sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Kullanıcı sınav esnasında bu sınavla ilgili sınav sorusu gönderemez, gönderirse sorumluluğu üzerine alır. Kısıtlamalar: Hizmetlerle ilgili her türlü faaliyetten ve siteye erişimden kullanıcı sorumludur. Herhangi bir hileli, bozuk veya başka türlü yasa dışı faaliyet, kullanıcının siteye erişme ve siteye erişim hakkının sonlandırılmasının nedeni olabilir. Kullanıcı, herhangi bir sorizle.com kullanıcısına herhangi bir şifre, hesap veya kişisel bilgi sağlama amacıyla herhangi bir mesaj veya istek gönderemez veya iletemez ve. Herhangi bir site veya hizmeti kullanmak, herhangi bir bilgisayar ağının güvenliğini ihlal etmek, güvenlik şifreleme kodlarını kaldırmak, tehdit edici veya müstehcen materyal içeren yasadışı materyalleri aktarmak veya yüklemek ya da herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır. Kullanıcı; Listeleme Hizmeti veya otomatik arama yanıtlayıcısı, kullanıcı giriş yapmadığında çalıştırılan veya çalıştırılan siteye herhangi bir tür veya 'spam' yükleyemez. Telif Hakkı Politikası: Bu mülkiyet haklarının sahibinin önceden yazılı izni olmadan hiçbir materyali, telif hakkıyla korunan materyali, ticari markayı veya diğer mülkiyet bilgilerini hiçbir şekilde ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamazsınız. Mevcut bir telif hakkının ihlal edildiğine inanan kişilerin sorizle.com iletişim sayfasını sorizle.com web sitesinden iletmeleri gerekir. Her kullanıcı / üye / ziyaretçi, kendisi tarafından üretilen veya paylaşılan içerikten öncelikle sorumlu olduğunu kabul eder. Sayılı kanuna göre. 5651’de, içerik sağlayıcısı (örneğin, sorizle.com’a herhangi bir içeriğe giren herhangi bir kişi), internette kullandığı herhangi bir içerikten sorumludur. Ayrıca, içerik sağlayıcısı, başka birinin bağlantı kurduğu içerikten sorumlu değildir. Ancak, bağlantı sağladığı içeriği kullanmak ve kullanıcının söz konusu içeriğe erişmek istediğini açıkça belirtmek, içerik sağlayıcısının genel şartlarının sorumluluğundadır. sorizle.com içeriğinin ve sorizle.com sitesini ve hizmetlerini kullanarak onun tarafından girilen iletilerin içeriğinden ve girilen içerik, iletiler, ekler ve yüklemelerden kullanıcı sorumludur. Yalnızca Net, sınırsız, dünya çapında, geri alınamaz ve toplu lisans ve lisans. sorizle.com sitesini ve hizmetlerini kullanarak, kullanıcının, sorizle.com'a kendisi tarafından oluşturulan içerik, mesajlar, ekler ve yüklemelerle ilgili olarak yalnızca sınırsız, dünya çapında, geri alınamaz ve iki taraflı izin ve lisans vermiş sayılır. Kayıt ve Güvenlik: Hizmetlerin kullanım şartı olarak, Kullanıcı sorizle.com'a kaydolmalı ve bir şifre ve sorizle.com Üye Adı seçmelidir. Kullanıcı sorizle.com'a doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgileri sağlamalıdır. Aksi takdirde, bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılır ve Kullanıcı bilgilendirilmeden Hesaptan feshedilir. Bir kullanıcının kesin olarak yapamadığı şeyler şunlardır: (1) bir kişiyi taklit etmek için sorizle.com ya Üye Adı olarak başka birinin adını seçemez veya kullanamazsınız (2) sorizle.com Üye Adı olarak, gerekli izniniz olmadan, Kullanıcı dışında herhangi bir kimsenin yasal olarak sahip olduğu bir ismi kullanamazsınız. Aksi takdirde, sorizle.com, kaydı reddetme veya sorizle.com Üye Adını iptal etme yetkisine sahiptir. Kullanıcı, kendi sorizle.com şifresinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. sorizle.com, bu bilgilerin yetkisiz kullanılması ve sorizle.com servislerinin kullanımı ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Garanti reddi: sorizle.com İçerikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sorizle.com Hizmeti “olduğu gibi” ve “tüm hatalarıyla” sunulmaktadır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, sorizle.comŞirketi Taraflarından hiçbiri, (a) sorizle.com Hizmeti, (b) sorizle.com İçerikleri, (c) Kullanici İçerikleri veya (d) sorizle.com’e veya sorizle.com Hizmeti aracılığıyla bilgi aktarılmasına ilişkin güvenlik ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti veya destek vermemektedir. Ayrıca sorizle.com Tarafları işbu sözleşmede, pazarlanabilirlik, özel bir amaca uygun bulunma, ihlal etmeme, zapta karşı teminat, özel, ticaret, müdahalesiz kullanım, sistem entegrasyonu ve bilgisayar virüsü içermeme garantileri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık veya zımni her tür garantiyi reddetmektedir. sorizle.com Tarafları, sorizle.com Hizmetinin hatasız veya kesintisiz çalışacağını, kusurların düzeltileceğini veya sorizle.com Hizmetini sunan sorizle.com Hizmeti veya sunucusunun virüsler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, zararlı bileşenler içermediğini beyan veya garanti etmez. sorizle.com Tarafları, sorizle.com Hizmetinde bulunan bilgilerin (talimatlar dâhil) doğru, eksiksiz veya kullanışlı olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez. Kullanıcı, sorizle.com Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan risklerin kendisinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder. sorizle.com Tarafları, sorizle.com Hizmetinin kullanılmasının herhangi bir yargı bölgesinde yasal olduğu garantisini vermez ve sorizle.com Tarafları bu tür garantileri özellikle reddeder. Kullanıcı, sorizle.com Hizmetine erişerek veya sorizle.com Hizmetini kullanarak, sorizle.com Hizmetine eriştiği veya sorizle.com Hizmetini kullandığı tüm yargı bölgelerinde sorizle.com Hizmeti vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin yasalara uygun olduğunu beyan ve garanti eder. sorizle.com Tarafları İçerikleri desteklemez ve İçeriklere dayanan veya İçeriklerden kaynaklanan hiçbir kayıp, hasar (gerçek, sonuç olarak ortaya çıkan, cezai veya diğer her türlü), tazminat, yükümlülük veya diğer her tür sebepten doğan sorumluluk veya yükümlülükleri özellikle reddeder. Hesap Bilgilerinin Doğruluğu ve Güncel Tutulması İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu sorizle.com Hizmetinde Kullanıcı tarafından paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Hesap aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. sorizle.com, Kullanıcının kendisinden başka herhangi biri adına Hesap oluşturmasını yasaklar ve Kullanıcı da oluşturmayacağını kabul eder. Ayrıca, sorizle.com Hizmetine kayıt olurken, Hesap oluştururken ve takip eden diğer zamanlarda Kullanıcı, verdiği veya vereceği tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerin doğru ve gerçek kalmaları için değişiklikleri gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, Hesabında gerçekleşen veya Hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur ve Hesabını, Hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını kabul eder. Kullanıcı doğru, tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamaması halinde, Kullanıcının sorizle.com Hizmetine erişimi ve sorizle.com Hizmetini kullanımını engellenebilir veya sorizle.com akdedilmiş olan her türlü sözleşmeyi (işbu Sözleşme dahil) feshedebilir. Kullanıcı, telefon numarasının değişmesi veya telefon hattının kapatılması durumunda, gönderilen mesajların doğru kişiye ulaşabilmesi için Hesap bilgilerini gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncellenmeyen telefon numarasına gönderilen mesajların yanlış kişiye gitmesi halinde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Sorumluluk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması: sorizle.com, (1) aşırı kullanıcı ödemelerinden veya (2) Site'den veya hizmetlerinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan olası veya dolaylı zararlardan dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bazı eyaletlerde tesadüfi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez; Dolayısıyla, yukarıdaki kısıtlamalar bu ülkelerdeki kullanıcılar için geçerli olmayabilir. sorizle.com sunduğu hizmetlerin sorunsuz ve hatasız çalıştığından emin olmak için elinden geleni yapacaktır. Bununla birlikte, internet erişim hizmeti veren servis sağlayıcı sistemlerinde oluşabilecek teknik arızalar, 3. şahısların sistemlerinde oluşabilecek sorunlar, sistem bakımı ve zorlayıcı nedenler de sorizle.com servisleri ile bağlantılı olarak etkilenebilir. Bu gibi durumlarda, sorizle.com hizmetlere aktif olarak hizmet vermek için gerekli önlemleri alacaktır, ancak doğrudan müdahale etmeyen bağlı hizmetin herhangi bir hata veya hatalı çalışması için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. sorizle.com Eğitmenlerin uygunluk, doğruluk veya yetkinliğini garanti etmez. Eğitmenlerin Kullanıcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağını belirlemek yalnızca Kullanıcının sorumluluğu altındadır. sorizle.com Kullanıcılar ve Eğitmenler arasındaki uyuşmazlıklara dahil olmayacaktır. sorizle.com Hizmetini kullanarak üçüncü şahıs tedarikçilerini kapsayan potansiyel güvensizlik, saldırı, küçüklere zararlı olması, veya başka bir şekilde Eğitmenler tarafından hizmetler kullanılarak düzenlenen veya planlanan durumların riski ve takdiri Kullanıcıya ait olmak üzere Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. sorizle.com’in Eğitmenler ve Kullanıcılar arasındaki ilişkilere veya işlemlere bağlı veya mütevellit durumlarla ilgili sorumluluğu bulunmaz. Kullanıcının sorizle.com Hizmetinin diğer Kullanıcılarıyla çevrimiçi veya çevrimdışı etkileşimleri tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sorizle.com’in Kullanıcıların davranışlarından sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul eder. sorizle.com’in Kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme veya bunlara müdahale etme hakkı saklıdır, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, İçerikleri veya her türlü kişisel ya da diğer bilgileri gönderirken, başkalarıyla etkileşimde bulunurken sağduyulu ve özenli davranmalıdır. sorizle.com Hizmetinden alınan iletişimlerden üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar verilebilir. sorizle.com Hizmetindeki görüntülerde veya yorumlarda da üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar bulunabilir. sorizle.com Hizmetindeki işlevler sorizle.com Hizmetiyle üçüncü taraf internet siteleri veya özellikleri arasında etkileşimler olmasına izin verebilir. Buna sorizle.com Hizmetini ve sorizle.com Hizmetindeki Kullanıcı Hesabını üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlayan uygulamalar dâhildir. Örneğin, sorizle.com Hizmetinde bulunan bir özellik, Kullanıcının sorizle.com Hizmetinden İçerik paylaşmasına veya İçerikleri bir üçüncü tarafla paylaşmasına olanak sağlayabilir ve bunlar söz konusu üçüncü tarafın hizmetinde veya uygulamasında herkese açık olarak paylaşılabilir. Bu işlevi kullanmak için genellikle Kullanıcının Hesabına üçüncü taraf hizmetinden giriş yapması gerekir ve bu işlemi yaparken karşı karşıya kalınabilecek riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. sorizle.com’in bu üçüncü taraf internet hizmetleri veya içerikleri üzerinde kontrolü yoktur. Kullanıcı, sorizle.com’in bu tür üçüncü taraf hizmetlerinden veya özelliklerinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını açıkça kabul eder. sorizle.com Hizmeti aracılığıyla bulunan üçüncü taraflarla aradaki iletişim ve ticari işlemler tamamen Kullanıcı ile üçüncü tarafın arasındadır. Kullanıcı, sorizle.com Hizmetini veya sorizle.com Hizmetindeki Hesabı üçüncü taraf hizmetleriyle bağlayan uygulamaları (her biri “Uygulama” olarak anılır), tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve karşı karşıya kalabileceği risklerin tüm sorumluluğunu alarak kullanmayı seçebilir ve söz konusu Uygulama sorizle.com Hizmetindeki Kullanıcı Hesabıyla etkileşimde bulunabilir, bağlantı kurabilir veya Hesap bilgilerini toplayabilir ve/veya alabilir. Kullanıcı, bu tür Uygulamaları kullanarak, aşağıdakileri kabul etmiş olur: (i) Bilgi paylaşmak için bir Uygulama kullanılırsa, sorizle.com Hizmetindeki Hesapla ilgili bilgiler paylaşılabilir, (ii) bir Uygulamanın kullanılması, kimliği belirleyen bilgilerin, sorizle.com bu bilgileri sağlamamış olsa bile, herkese açık biçimde ifşa edilmesine ve/veya Kullanıcı ile ilişkilendirilmesine neden olabilir ve (iii) bir Uygulamanın kullanılması tamamen Kullanıcının tercihinize bağlıdır ve bundan kaynaklanabilecek riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır ve Kullanıcının sorizle.com’i Uygulamaya ilişkin hareketlerden doğacak zararlara karşı tazmin etmesi gerekebilir. sorizle.com’in amacı sorizle.com Hizmetinin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da, programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanlarının arızalanması nedenleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sorizle.com Hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca sorizle.com’in önceden bildirimde bulunmaksızın sorizle.com Hizmetindeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır. sorizle.com Hizmetinden kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla sorizle.com tarafından depolanmaya devam edebilir. Buna bağlı olarak sorizle.com, Kullanıcıya kendi İçeriklerini yedeklemesini tavsiye eder. Başka bir deyişle, sorizle.com Hizmeti bir yedekleme hizmeti değildir ve sorizle.com Hizmetinden İçerikleri yedeklemesi veya depolaması beklenemez. sorizle.com Hizmetlerinin değiştirilmesi, durdurulması ve sonlandırılması veya İçeriklerin kaybedilmesi durumunda sorizle.com’in Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, ayrıca İnternetin güvenlik ihlallerine tabi olabileceğini ve İçerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli olmayabileceğini de kabul eder. sorizle.com’in hiçbir koşulda Kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı olarak (a) sorizle.com Hizmeti; (b) sorizle.com İçerikleri; (c) Kullanıcı İçerikleri; (d) sorizle.com Hizmetinin kullanılması, kullanılmaması veya sorizle.com Hizmetinin performansı; (e) sorizle.com Taraflarının veya emniyet birimlerinin Kullanıcının veya başka bir tarafın sorizle.com Hizmetini kullanmasına ilişkin olarak yürüttüğü bir soruşturmayla bağlantılı her tür dava; (f) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hak sahipleriyle bağlantılı her tür dava; (g) sorizle.com Hizmetinin çalışmasındaki her tür hata veya kusur veya (h) herhangi bir Kullanıcının bilgisayarı, mobil cihazı veya diğer ekipman veya teknolojisinde meydana gelen kar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, işin durması, sonuçlarda hata veya bilgisayar arızası veya hatalı çalışması dahil, ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir güvenlik ihlalinden veya herhangi bir virüs, böcek, kurcalama, sahtekarlık, hata, kusur, kesinti, arıza, çalışma veya aktarma gecikmeleri, bilgisayar hattı veya ağ arızaları veya diğer her türlü teknik hatadan veya diğer hatalı çalışmalardan kaynaklanan her tür hasar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bunlarla ilgili olan hiçbir kayıp veya hasar için yükümlülüğü yoktur. sorizle.com’in hareketleri veya kusurlarından kaynaklanan hasar veye kayıp olması halinde, varsa, Kullanıcının uğradığı zararın telafi edilemeyeceğini veya sorizle.com Taraflarına ait veya onlar tarafindan kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, hizmet, mülkiyet, ürün veya diğer içerikten faydalanmayı engelleyen bir mahkeme emri almaya hak kazanma için yeterli olmadığını ve sorizle.com Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, mülkiyet, ürün, hizmet veya diğer içeriğin geliştirilmesini, üretimini, dağıtımını, reklamının yapılmasını, gösterilmesini veya bunlardan faydalanmayı engelleme veya kısıtlama hakkının olmayacağını Kullanıcı kabul eder. Üçüncü şahıslara ait faaliyetler, içerik, bilgi veya verilerden sorizle.com sorumlu değildir. Kullanıcı, sorizle.com’i, direktörlerini, çalışanlarını ve aracılarını, bilinen veya bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğu bir dava konusundan doğan veya bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra ettiğini kabul eder. Hizmetin Sonlandırılması ve Fesih sorizle.com, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sorizle.com Hizmetini sonlandırma, erişimi değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. sorizle.com Hizmetinin sonlandırılması durumunda sorizle.com’in sorumluluğu Kullanıcının paketinde kullanmadığı miktarla sınırlı olduğu, başkaca hiç bir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmadığı Kullanıcı tarafından kabul ve ikrar olunmuştu Kullanıcılar gönderdikleri soruların (videolu veya foto çözüm ) çözümlerini gördükten sonra en az 1 yıldız ,en çok 5 yıldız vererek değerlendirme yapmak zorundadır.1 yıldız verilen sorular sorizle.com Tarafından değerlendirmeye alınır, soru yanlış çözülmüşse veya çözüm anlaşılmaz ise kullanıcıdan kredi düşmez ve eğitmene de kredi yüklenmez. Bir eğitmen 1 yıldız almayı sürekli hale getirirse üyeliği sonlandırılır ve hesabı kapatılır. Yapılan incelemede gereksiz yere 1 yıldız veren kullanıcılar uyarılır ve bunu alışkanlık haline getirenlerin üyelikleri sonlandırılır. Eğitmen sisteme çözüp gönderdiği her sorunun kullanıcılar tarafından değerlendirildiğini bilmeli ve talip olduğu video çözümlü soruyu kullanıcıya göndermeden önce görüntü kalitesini , yazıların okunup okunmadığını, şekilli soruların çizimlerinin düzgün olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Foto çözüm yapılan sorular için de bu geçerlidir. Kullanıcı, hesabını sonlandırmak istediği takdirde, sorizle.com@gmail.com adresine eposta atarak, talebini açıklayan bir dilekçe göndermelidir. sorizle.com Hizmetine erişimin sonlandırılması, fotoğraflara, yorumlara, sorulara iletilen cevaplara ve diğer verilere Kullanıcının Hesabı üzerinden erişimin kapatılması anlamına gelmektedir, ancak bu bilgiler ve veriler sorizle.com Hizmetinde kalmaya, ileride farklı hizmetler için Kullanıcı kimliğini açığa çıkartmayacak şekilde kullanılmaya ve görünmeye devam edebilir. Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünün hükmünün ihlali, sorizle.com’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı Hesabının kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Kullanıcının, sorizle.com Hizmetinde paylaştığı İçeriklerin sorizle.com’in sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve sorizle.com Hizmetini kullanırken karşı karşıya kalabilecek risklerin tamamen Kullanıcının sorumluluğunda olduğunu Kullanıcı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir sınav anında bu sınava ait bir sınav sorusu gönderemez, gönderirse tüm yasal sorumluluğu kabüllenmiş sayılır, Kullanıcının, işbu Sözleşmenin özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da sorizle.com’i bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, sorizle.com, sorizle.com Hizmetini Kullanıcıya sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebilir. sorizle.com tarafından yapıldıktan sonra ilgili ödeme sistemi sağlayıcısı tarafından işleme alınması zaman alabilir. sorizle.com bu gecikmelerde sorumluluk kabul etmez. Hesap kapatıldıktan sonra, işbu Sözleşmede verilen tüm hakların geçerliliği derhal sona erer. sorizle.com’in herhangi birinin sorizle.com Hizmetine erişmesini istediği zaman reddetme hakkı saklıdır. sorizle.com Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan her türlü aylık/haftalık veya özel olarak koşulları belirlenmiş farklı zaman dilimlerini kapsayan üyelik paketlerinin iptali mümkündür. Üyelik paketi hiç kullanılmadığı takdirde 14 gün içerisinde iptali istenerek paket ücretinin tamamı Kullanıcıya iade edilir. Paket dahilinde eğer herhangi bir soru sorulmuş ise üyelik kullanımı mevcut olup üyelik ücretinin iadesi yapılmaz. 14 gün geçtikten sonra yapılan üyelik iade talepleri geçersizdir. sorizle.com Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan bir abonelik paketinin sonlandırılması mümkündür. Abonelik paketi, talep alındığı gün sonlandırılır, geçerli olduğu tarihe kadar kalan kullanım hakları devam eder ve iptal isteğini takip eden ayda otomatik ödeme gerçekleştirilmez İadeler satın alma yapılırken kullanılan ödeme yöntemine göre yapılır. Sözleşmenin İhlali sorizle.com, Kullanıcının işbu Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünü ihlal ettiğini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediğinde, İçerikleri veya İçeriklerin bulunduğu Hesapları kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebilir, sorizle.com’in bu yönde herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının ihlali sonucu sorizle.com’in ve/veya üçüncü şahısların zarara uğraması halinde Kullanıcı, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve zararı da tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Hak Taleplerinde Zaman Sınırlaması Kullanıcı, sorizle.com’le arasındaki ilişkiden kaynaklanan her tür hak talebinin, ortaya çıktığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde hak talebini kanunen yapamayacağını kabul eder. Uyuşmazlıkların Çözümü sorizle.com ile kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir yasal ihtilaf ilk önce iyi niyetli olarak çözülmeye çalışılacaktır, aksi takdirde taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğuna katılırlar. Tüm kullanım ve ifşa kurallarının, kullanıcı kayıtlı bir üye olduğunda, siteye girdiğinde, içeriği ve hizmetleri kullanmaya başladığında her iki tarafça da kabul edildiği kabul edilir. Kullanıcı veya ziyaretçi kendisine bilgi verilmediğini veya sözleşmeyi okumadığını iddia edemez. Kullanım şartları kabul edilmezse, kullanıcının siteyi ve hizmetleri kullanmaması yeterlidir. Bitiş: Her iki taraf, Hizmetleri herhangi bir zamanda diğer tarafa bildirmek suretiyle herhangi bir zamanda feshedebilir. Kullanıcının bu sözleşmede belirtilen şart veya koşullardan herhangi birini ihlal etmesi durumunda, sorizle.com, önceden haber vermeksizin, bazı Hizmetler veya Siteye erişimi derhal sonlandırabilir veya sonlandırabilir. Kullanıcının hesabının sonunda, Kullanıcının Hizmetleri kullanma hakkı, Siteye erişimi ve herhangi bir içeriği derhal sona erer. Bu sözleşmenin şartları, mülkiyet şartları, garanti feragatnameleri ve yükümlülükleri de dahil olmak üzere, sözleşmenin sona ermesinin bir sonucu olarak, sınırlama olmaksızın devam edecektir. Diğer Hükümler: sorizle.com, herhangi bir zamanda, değişen yasalara ve koşullara tabi olmak üzere, herhangi bir zamanda kullanıcı sözleşmesinin yeni bir sürümünü değiştirebilir, kaldırabilir veya yayınlayabilir. Tarafların hiçbirinin yukarıda belirtilen maddelerin hükümlerini yerine getirememesi, başka bir haktan feragat teşkil etmez. sorizle.com, mekanik, elektronik veya iletişimsel bozulma veya bozulma gibi kendi inisiyatif dışındaki nedenlerden kaynaklanan hatalar nedeniyle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu değildir. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu kabul edilirse, bu tür geçersizlik yalnızca bu koşulla sınırlı olacak ve sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Sözleşme, sorizle.com'un yazılı izni olmadan Kullanıcı tarafından devredilemez veya devredilemez veya lisanslanamaz. sorizle.com, sunduğu hizmet ve hizmetleri daha etkin şekilde kullanabilmek için birçok 3. parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; Reklam, sponsorluk, pazarlamaya izin verme, veri paylaşımı ve diğer yasal ticari yöntemler. sorizle.com, e-posta ile kullanıcının sistemi ücretsiz ve kolay bir şekilde e-posta ile serbest bırakmasına olanak tanıyan, kullanıcı tarafından yasaların öngördüğü şekilde iletişim kurmasına izin verileceğini beyan ve taahhüt eder. kullanıcı. Türk yasası, sorizle.com ile Şartlar ve Koşullar altındaki ilişkiye uygulanır. Taraflar, Şartlardan kaynaklanan yasal sorunları çözmek için yalnızca Türk mahkemelerine yetkilidir. Bununla birlikte, sorizle.com'un halen herhangi bir yargı alanı çevresinde önleyici tedbirlere (veya eşdeğer bir acil durum çarelerine) başvurabileceğini kabul etmektesiniz. İLETİŞİM sorizle.com@gmail.com